Rotnes Skolekorps er utrolig takknemlig for all støtte vi får, både fra lokale innsamlinger, stiftelser og Norges Musikkorps Forbund. Korpset er foreldredrevet på frivillig basis, og hovedinntekten får vi fra vårt årlige 17. mai-arrangement og fra kontingenter. Disse midlene går i hovedsak til å betale en-til-en undervisning og til dirigenter på Kulturskolen, rekrutteringsaktiviteter og deltakelse i Distriktsemesterskap og Norgesmesterskap. Andre midler som vi får i støtte og tilskudd går til instrumenter, uniformer og arrangementer som vi gjennomfører enten alene eller i samarbeid med andre korps i bygda. Så tusen takk igjen for all støtte vi får, så vi kan fortsette og glede og inspirere våre musikanter i korpset.

Tusen takk for all støtte!


Det er mange måter å støtte oss på:

  • Delta på vårt 17. mai arrangement og kjøp kaker, kaffe, pølser og is.

Vipps-nummer: 13582

Kontonummer:  2030 22 04471

Barkode for grasrotandel til RSK