Rotnes Skolekorps

Postboks 60

1482 Nittedal

Styrets leder

Sofia Clausen, mobil: (+47) 917 56 877

Kasserer

Erika Falkensjö, mobil: (+47) 482 40 057

e-post: kasserer.rotnesskolekorps@gmail.com

Org.nr: 979 893 809

Kontonr. 2030 22 04471

Dirigenter

  • Hovedkorps: Jens Inge Sandem Strømsnes
  • Juniorkorps: Ingebjørg Bruket
  • Aspirantkorps: Ingebjørg Bruket
Fra venstre, Øverst: Jens Inge & Ingebjørg

Nederst: Erika (kasserer) & Sofia Clausen (leder)

Du er velkommen til å ta kontakt med oss!