Går du med en musiker i magen og ønsker å begynne i Rotnes Skolekorps?

Fyll ut uforpliktende skjema for å bli med i Rotnes Skolekorps, så blir du kontaktet av korpset.


📆 Oppstart: Du kan tidligst begynne i korpset når du går på 2. trinn. Da begynner du som aspirant. Du kan også begynne når du er eldre. Går du på 5.-8. trinn, får du begynne på et eget opplegg uten å være aspirant først. Du får låne instrument av korpset.

🎺 Kom for å prøve! Hvert år har vi rekrutteringsdager i mai. Da hjelper vi deg å velge et instrument. Ta kontakt med korpset dersom du er interessert!

🕖 Tid og sted: Korpsøvelser foregår vanligvis på onsdager, på Rotnes skole.

🎶 Kulturskolen: Korpset sørger også for at du får individuelle spilletimer på instrumentet ditt. Opplæringen gis av profesjonelle lærere i Nittedal kulturskole. Timene foregår på Kulturverket Flammen.

🏕 Opplevelser: Du får være med på helgeseminarer, korpsturer, konserter, mesterskap og andre morsomme aktiviteter. Korps er gøy!

Hvert år har vi også sommerfest og juletrefest, der familiene også får være med. I tillegg inviteres korpsforeldre med i et sosialt fellesskap, med mulighet for å delta i ulike oppgaver og styrearbeid.

👨‍👧👩‍👦 Foreldreinnsats: I Rotnes Skolekorps har vi en trygg og stabil økonomi. I tillegg til en årlig kontingent, driftes korpset takket være foreldrenes innsats på to hyggelige dugnader i året:

  • Julekalendersalg
  • Folkefest på 17. mai

I tillegg får foreldre 1-2 korpsvakter hvert halvår, der de hjelper til på sitt barns korpsøvelse.